teh

بسمه تعالی


مرکز تحقیقات بین رشته ای ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( COTAR ) مرکز تخصصی انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مشکلات ارتوپدی با استفاده از ظرفیت سایر رشته ها مثل رشته های مهندسی می باشد. این مرکز با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی رشته های تخصصی و فوق تخصصی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران با رسالت های زیر تشکیل شده است.

• تحقق همکاری های بین رشته ای شامل علوم مهندسی، بالینی و علوم پایه در راستای توسعه دانش کاربردی رشته علوم پزشکی.
• ايجاد زير ساخت لازم براي توسعه و ارتقاء ظرفيت تحقيقاتي دانشگاه های سطح کشور در زمينه علوم پايه و علوم پزشکی.
• افزايش کمي و کيفي تحقيقات میان رشته ای کاربردی در زمينه علوم پايه و علوم پزشکی.
• ارتقاء وضعيت تحقيقاتي جراحي ارتوپدي ايران در سطح ملی، منطقه اي و بين المللي.
• تربیت محققین جوان در زمینه تحقیقات علوم پزشکی با رویکرد کاربردی.
• بهبود وضعيت سلامتي در قسمت هاي موسکولواسکلتال افراد جامعه در نتيجه تحقيقات فوق الذکر.
• گسترش فرهنگ تحقيقات و تفکر علمي مبتني بر ثبت شواهد در رشته جراحي.
• ایجاد بستر مناسب برای ارائه دستاوردهای پژوهشی، درمانی، آموزشی از طریق کتاب، فیلم، مجله، وب سایت
• معرفی مطالعات و تحقیقات انجام شده در رشته علوم پزشکی در کشور به مراکز علمی معتبر با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران.
• توسعه کمی و کیفی پژوهش های علوم پزشکی.
• افزایش توانمندی تخصصی کشور در برخورد با بیماری ها.
• تولید دانش مورد نیاز کشور در امر مواجه و درمان بیماری ها.